Marek Ratajczyk

Marek Ratajczyk - profesor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu). Jego działalność naukowa skupia się w największej mierze na roli gospodarczej infrastruktury, historii myśli ekonomicznej i makroekonomii. Od 1990 - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w 2000 r. otrzymanie tytułu profesora nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Historii Myśli Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uzyskał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za książkę „Infrastruktura w gospodarce rynkowej” (1999 r.) oraz nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego za wkład w rozwój myśli ekonomicznej. Autor lub współautor ponad 250 pozycji naukowych (części niepublikowanych).Źródło: www.nbp.plLinki wewnętrzne: NBP Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
xtrasize φ nieruchomości bydgoszcz φ szczawnica φ pożyczki chwilówki Poznań φ pożyczki Lublin